Songs:

 1. Binoy Korigo- https://youtu.be/Zwu9m_K2yQs
 2. Moner Shimana- https://youtu.be/Jq32zDSyMKA
 3. Amar Maa- https://youtu.be/HhP-8fJb5cM
 4. Dhowar Shohor- https://youtu.be/4QD-geAyOTE
 5. Shopno Tori- https://youtu.be/yHhnnkFg8cA
 6. Beyarapona Mon- https://youtu.be/pu-F9LgUFCU
 7. Mon Bole- https://youtu.be/m5cR0CZUmEc

TV Live:

 1. Asian TV Live- https://youtu.be/NPsd0gDlHpc
 2. ETV Live- https://youtu.be/a6V7iLqLf0U
 3. Massranga TV Live- https://youtu.be/DFvDPkkxrkw
 4. Boishakhi TV Live- https://youtu.be/VpP8C1x-_YU